Lees alles over ons

Privacybeleid

Privacy Policy

Jouw persoonlijke gegevens en privacy zijn belangrijk. Daarom brengen we via ons privacybeleid in kaart hoe jouw persoonlijke gegevens op onze website worden verwerkt. Wanneer je ervoor kiest om onze website te bezoeken en jouw persoonlijke gegevens door te geven, gaan we er vanuit dat je ook akkoord bent met het verwerken van de nodige persoonsgegevens.

In dit privacybeleid kan je terugvinden welke data we via deze website bewaren, waarom we deze data bewaren, hoelang we dit doen en welke rechten en mogelijkheden jij hierin hebt. Op deze manier kan je een doordachte keuze maken om jouw persoonlijke data al dan niet met ons te delen.

Eerst en vooral: wie zijn wij?

Onze gegevens
Ondernemingsnaam 2d Tuinconcepten
Ondernemingsnummer 0753.406.819
Adres Tervoortstraat 12, 3830 Wellen
E-mailadres driesduchamps@2dtuinconcepten.be
Telefoonnunmmer +32 479 52 79 59

Welke gegevens worden verzameld?

Hieronder vind je een overzicht van de persoonlijke gegevens die op onze website worden verzameld en/of verwerkt:

Categorie Waarom we dit verzamelen
E-mailadres Wanneer je ons een bericht via het contactformulier op onze contactpagina verstuurt, vragen we om jouw e-mail adres mee te sturen. Zo kunnen we jouw bericht beantwoorden.
Naam We wete graag met wie we praten. Daarom vragen we jou naam wanneer je ons een bericht via het contactformulier op onze contactpagina verstuurt.
Telefoonnummer Soms is kort telefoontje veel eenvoudiger dan een lange e-mail. Daarom mag je jouw telefoonnummer ook meesturen in een contactbericht via onze contactpagina. Dit is echter optioneel.
Locatiegegevens Om onze website continu te verbeteren gebruiken wij Google Analytics. Deze tool geeft ons inzicht in het aantal bezoekers op onze website, de demografische gegevens en meer. Om deze informatie te kunnen weergeven verzameld Google Analytics de locatie van elke websitebezoeker.
IP-adres Google Analytics verzameld ook het IP adres van elke websitebezoeker om correcte informatie aan te leveren.

Een overzicht van jouw rechten

Recht op inzage

Het is ten alle tijden mogelijk om inzicht te krijgen in welke gegevens we van jouw hebben verzameld, waar deze zijn bewaard, voor hoelang we deze bewaren en waarom. Op deze manier kan je steeds een correct beeld verkrijgen van welke gegevens er worden verzameld, en wat hiermee wordt gedaan.

Stuur hiervoor een mail en we bezorgen je binnen één maand na je aanvraag alle informatie.

Recht op correctie en verwijdering van gegevens

Je kan op elk moment gegevens laten corrigeren of verwijderen. Stuur hiervoor een mail en we zullen binnen één maand na je aanvraag de corrictie of verwijdering doorvoeren. 

Recht op beperking en bezwaar tegens gegevensverwerking

Indien je een vraag tot wissen hebt ingediend, we de gegevens op hun juistheid controleren, de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of de gegevens nodig zijn voor een rechtsvordering kan je een beperking van de verwerking vragen. Stuur hiervoor een mail en we beperken de beperking binnen één maand na je aanvraag.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens die je aan ons hebt bezorgd op een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen zodat je de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kan overdragen.

Recht op intrekken van de toestemming

Het is ten alle tijden mogelijk om je toestemming in te trekken. Dit heeft betrekking op alle gegevens die je ons eerder hebt bezorgd. Gegevens die we op basis van wettelijke verplichtingen of op basis van een overeenkomst hebben verkregen of gegevens die we verplicht moeten bijhouden, vallen hier niet onder.

Klachten

Klachten over hoe we je gegevens verwerken moeten gemeld worden bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl).

Scroll to Top